Serie Vacuum

Multiplicitats I
Tècnica mixta sobre tela
Multiplicitats II
Tècnica mixta sobre tela
Multiplicitats III
Tècnica mixta sobre tela
Vacuïtat X / Vacuïtat XII
Tècnica mixta sobre tela
Multiplicitats IV
Tècnica mixta sobre tela
Multiplicitats V
Tècnica mixta sobre tela
Multiplicitats VIII -VII
Tècnica mixta sobre tela
VacuumI
Tècnica mixta sobre tela
Vacuum II
Tècnica mixta sobre tela
Vacuum III
Tècnica mixta sobre tela
Vacuun IV
Tècnica mixta sobre tela
A l’ombre de Schrödinguer V / A l’ombre de Schrödinguer VI
Tècnica mixta sobre tela
A l’ombre de Schrödinguer I / A l’ombre de Schrödinguer II
Tècnica mixta sobre tela
A l’ombre de Schrödinguer V / A l’ombre de Schrödinguer VI
Tècnica mixta sobre tela
Matriu II
Tècnica mixta sobre tela
Matriu I
Tècnica mixta sobre tela
Ombres I / Ombres II
Tècnica mixta sobre tela
Registres IV-V
Tècnica mixta sobre tela
Particules I – II
Tècnica mixta sobre tela
Particules III-IV
Tècnica mixta sobre tela
5-6 Particules V-VI
Tècnica mixta sobre tela
Previous
Next