L'empremta de l'encens

Empremtes
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
Díptic 0,51 x 0,25 m
Registres VIII
Coles i resines naturals, resines sintètiques, i pigments sobre tela
Registres I
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigment sobre tela
1,62 x 1,40 m
Empremtes VII
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
Tríptic 5,02 x 1,05 m
Diàlegs I-A
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
Díptic 3,27 x 1,14 m
Registres de la memoria
Coles i resines naturals, resines sintètiques, i pigments sobre tela
1,46 x 0,89 m
Empremtes
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
1,80 x 0,50 m
Buits A
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
Díptic 1,53 x 0,75 m
Inversíó
Coles i resines naturals, resines sintètiques, i pigments sobre tela
1,50 x 1,20 m
Registres II
Coles i resines naturals, resines sintètiques, i pigments sobre tela
1,62 x 1,30 m
Escriptures
Coles i resines naturals, resines sintètiques i pigments sobre tela
Díptic 0,51 x 0,25 m
Presències
Coles i resines naturals, resines sintètiques, i pigments sobre tela.
1,46 x 1,14 m
Previous slide
Next slide