Cronologia

Cronología VII-2 / Cronología VII-3
Tècnica mixta sobre tela
1,.30 x 1,60 m. / 1,.30 x 1,60 m
Cronologia IX
Tècnica mixta sobre tela
2,60 x 1,60m
Cronologia IV
Tècnica mixta sobre tela
2,60 x 1,60m
Obra nueva
Tecnica nueva
Previous
Next